Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Počet
Celkem

0 ks zboží. 1 produkt v košíku.

Celkem za produkty: (s DPH)
Príplatkové služby: (s DPH) 0 Kč
Celkem za doručení: (s DPH) Doručení zdarma!
Celkem (s DPH)
Pokračovat v nákupu Objednat

Specifikace služby 30 dní na vrácení a nebo 100 dní na vrácení.

1. Základní ustanovení

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „30 dní na vrácení“ a „100 dní na vrácení“ (dále jen „služba“), kdy na jedné straně je společnost Artline corporation s.r.o., IČ 24757284, DIČ CZ24757284, se sídlem Pasecký žleb 302, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99633 jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“) a na straně druhé je objednatel (dále jen „objednatel“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby. Smlouva o poskytování služby je uzavřena tehdy, když objednatel spolu s vybranými výrobky, nabízenými poskytovatelem na jím provozovaných e-shopech, potvrdí při vyplňování objednávky i službu „30 dní na vrácení“ a nebo „100 dní na vrácení“ a poskytovatel mu vystaví fakturu.

2. Popis služby

Poskytovatel zaručuje objednateli, že mu umožní vrácení výrobku bez udání důvodu do 30 a nebo 100 dní od koupě, dle objednatelem vybrané služby a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení objednatel požádá, tj. využije službu, ve lhůtě stanovené níže.

Službu nelze uplatnit na atypické a na zakázku vyráběné zboží.

3. Podmínky využití služby

Poskytovatel je povinen poskytnout službu, tedy poskytnout objednateli možnost vrácení zakoupeného výrobku bez udání důvodu ve lhůtě viz níže, pouze pokud:

Objednatel objedná službu v termínu, kdy je tato služba nabízena, nejpozději však při koupi výrobku, jehož se služba týká;
Objednatel uhradí službu řádně a včas;
Objednatel neodstoupí od smlouvy na koupi výrobku, jehož se služba týká, před uplatněním služby;
Objednatel uplatní službu nejpozději 30. a nebo 100. den od koupě výrobku, a to k výrobku, na něž se služba vztahuje;
Objednatel nijak nepoškodí identifikační štítky výrobku, jehož se služba týká, ani jinak neoprávněně (mj. v rozporu s pravidly řádného používání výrobku stanovené jeho výrobcem) nebude s výrobkem manipulovat;
Objednatel prokáže nárok na službu daňovým dokladem obsahujícím příslušný výrobek a s ním související službu;
Objednatel předloží poskytovateli výrobek ve stavu „dobré“ (viz definice níže);

V případě, že objednatel splní podmínky, za kterých může službu využít, bude mu vrácena cena výrobku v plné výši včetně DPH. V případě, že objednatel uplatní službu a požádá o vrácení výrobku ve stavu „špatné“ nebo „znehodnocené“, pak objednateli bude nabídnut pouze zpětný odběr zboží za sníženou cenu, případně za 0,- Kč a převzetí zboží k ekologické likvidaci.

Definice stavů výrobků, jehož se služba týká

„Dobré“

Výrobek má kompletní příslušenství, které bylo dodáno poskytovatelem spolu s ním (zejm. manuál, poskytnuté dárky atd.); a
Výrobek nenese známky užívání; a
Výrobek je včetně obalového materiálu, který nese známky běžného rozbalení zboží.

„Špatné“

Výrobek nese známky užívání; a/nebo
Výrobek je nekompletní; a/nebo
Výrobek je nadměrně opotřebován a/nebo má poškození, které je snadno opravitelné a po této opravě může plnit svou funkci v plném rozsahu.

„Znehodnocené“

Výrobek je poškozen a nemůže plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
Výrobek je zásadně nekompletní a nelze jej proto plně užívat.

4. Vrácení ceny výrobku

V případě, kdy objednatel splní veškeré poskytovatelovy podmínky služby pro vrácení výrobku, poskytovatel vrátí bez zbytečného odkladu po splnění podmínek služby objednateli kupní cenu výrobku.

5. Závěrečné ustanovení

Platnosti a účinnosti nabývají podmínky 1. 8. 2018, přičemž specifikace této služby je k dispozici na poskytovatelem provozovaných e-shopech.